maturitní otázky, referáty nejen pro studenty z oblasti práva

Pro rychlé hledání použijte studentský vyhledávač, který prohledává studijní blogy - návod pro hledání.
Loading

Průběh občanského soudního řízení

zahájení – soudní řízení je u sporných řízení zahájeno doručením návrhu
(žaloby) soudu, u nesporných řízení dnem, kdy soud vydá usnesení
o zahájení řízení
soud pozve účastníky, svědky …
důkazy (veřejná listina – má zvláštní právní sílu, to co je v ní uvedeno platí za
prokázané, pokud je vydána příslušným státním orgánem  občanský průkaz,
oddací list …, pokud není prokázán opak  soud to bere jako pravdu)
výslech účastníka - je to jen podpůrný důkazní prostředek (může lhát)
výslech svědka – co svými smysly viděl
výslech znalce – vyjadřuje se odborně ke skutečnostem, musí být nestranný,
nesmí to být svědek
řízení proběhlo v 1. stupni
soud vydá rozhodnutí
formy: 1) rozsudek
2) usnesení
3) platební rozkaz
4) směnečný a šekový platební rozkaz

Žádné komentáře :

Okomentovat

Příspěvky jsou moderovány, SPAM je nemilosrdně mazán!