České právo a právní filosofie

7A) KOORDINACE SYSTÉMŮ SOCZAB V EU

– 1408 – hmotněP úprava koordinace, 574 procesněP– obě nařízení přímo závazná, součást sekundárního P– nařízení platí pro 25 člen. států + Island, Lichtenštejnsko a Norsko (Evrop.hosp.prostor) a od 2002 Švýcarsko– hlavní politiky Společenství...

6A) MEZIN. ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI SOCZAB

OSN– v sociální oblasti působí OSN : Centrum pro lidská práva, Centrum pro sociální rozvoj a humanitární záležitosti a Evropské centrum pro výzkum a vzdělávání v sociální péči– sociálními problémy se zabývají i jiné...

SVĚTOVÁ BANKA, MMF

– SB tvoří 4 instituce : SBOR,Mezin.fin.korporace,Mezin.sdružení pro rozvoj,Multilaterální organizace pro garantování investic– poskytování pomoci rozvojovým zemím formou dlouhodobých půjček za zvýhodněných podmínek RADA EVROPY– významná mez. organizace sdružující největší počet evrop.států, založena 1949–...

Mezinárodní asociace SZ (MASZ)

– nevládní organizace, založena 1927, nej. orgán Valné shromáždění, Rada, Byro, gen. sekretariát v Ženevě– hl. odborná činnost prostřednictvím komisí– dále výzkumná, dokumentační a publikační– další nevládní organizace : církevní sociální instituce, Červený kříž…...

INTERPRETACE PSZ

– podle toho kdo podává výklad (ÚS, NS,…)– metoda : gramatický, logický, systematický…– pak extenzivní a restriktivní, doslovnýAPLIKACE PSZ A MOŽNOST ANALOGIE– činnost orgánů SZ, vydávají indiv. P akty (deklar. / konstit.)– analogie zákona...

4A) ZÁKLADNÍ ZÁSADY SOCZAB

5. Zasada garantovanosti – pravni zarukou poskytovani davek – ustavni zakotveni prisl. prav, v ramci jedn. pravnich predpisu a jejich vymahatelnost, tez moznost soudniho prezkumu spravniho rozhodnuti, narok na davky pri vzniku vsech soc....

3A) HLAVNÍ ETAPY VÝVOJE SOC.ZABEZPEČENÍ

– později i u řemeslnických cechů, tovaryšská bratrstva– 1854 : povinné zřizování bratrských pokladen v dolech– o chudé a nemocné pečovala hl. církev, od 1785 přechází na vrchnost, později na obce (chudinská péče)– za...

3A) HLAVNÍ ETAPY VÝVOJE SOC.ZABEZPEČENÍ

– postupně opuštěn pojišťovací princip, nové předpisy ovlivněny sovětskými– 1950 znárodnění zdravotnictví– 1.reforma soczab v 1956 (Z o nemoc.poj.zaměstnanců, ZoSocZab)– 2.reforma 1964PO 1989– koncept záchranné sociální sítě (hl. minim.mzda a živ. minimum)– otázka důchodové...

SOC. POJIŠTĚNÍ

= povinný finanční systém, kt. se občan sám nebo někdo jiný občana povinně zajišťuje pro případ budoucí sociální události– může být základní či doplňkové (doplňkem SZ mohou být soc. fondy– dělí se na 9...

SOCIÁLNÍ POMOC

– jedna z nejstarších forem přerozdělení, pojem nahradil „chudinskou péči“– pokud poskytuje stát -) státní soc. pomoc– poskytuje se zpravidla občanům ve stavu hmotné nouze k uspokojování jejich potřeb v nezbyt. rozsahu– pojmové znaky...