České právo a právní filosofie

17.Hart – právní normy jsou rozkazy lidských bytostí

Hart a) právní normy jsou rozkazy lidských bytostí b) mezi právem a morálkou neexistuje žádná souvislost, podobně jako mezi právem „Sein“ a „Sollen“ c) významová analýza právních pojmů se liší od empirického a normativního...

18. Význam Luhmannovi systémové teorie:

Význam Luhmannovi systémové teorie: – zpochybnil řadu tradičních názorů a) nehledá nějaký zdroj práva, zpochybňuje to, že zdrojem práva by měla být vůle zákonodárce, nebo vůle člověka jako takového b) vůle – právní autorita...

18. Slabiny Luhmannovi syst.teorie

Slabiny Luhmannovi syst.teorie 1. určitý typ formalismu, který je jiný než formalismus právního pozitivismu „právo žije jen samo pro sebe“. – a) že není schopen určit smysl právní normativity, nezajímá jej otázka závaznosti, přesněji...

18. Habermas (Fakticita a platnost)

Habermas (Fakticita a platnost) – diskursivní teorie práva – komunikace není jen sdělováním informací, přenosem informací- ale také formou jednání -komunikace jako způsob jednání se projevuje jako a) strategické jednání b) komunikativní – konsensuální...

18. Jak pojímá Habermas právo?

Jak pojímá Habermas právo? – právo patří původně do životního světa, svojí ideou spravedlnosti, rovnosti, svobody; Tím jak se struktura společnosti stává složitější, dochází k tomu, že právo se postupně odděluje od svého základu...