České právo a právní filosofie

19.Teorie prevence

Teorie prevence – odmítají ekvivalenci viny a trestu, trest je nutné vypočítat nikoli z funkce zločinu, výšky viny, ale z možnosti opakování zločinu Proto vznikají různé názory- teorie trestu jako prevence kdy: a) trest...

20. Vysvětlete rozdíl v pojetí formální a materiální spravedlnosti.

Teorie materiální spravedlnosti – obhajuje spravedlnost jako existující nebo neexistující objektivní vlastnost společenských vztahů – základní otázkou je zde vysvětlení „zdroje“ existence spravedlnosti, resp. přirozeného původu rovnosti lidí – dvě linie- první- souvisí s...

23.Foucaultovo pojetí trestu a trestání:

Foucaultovo pojetí trestu a trestání: 1. při studiu trestu, mechanismů trestání není možné se soustředit jen na represivní efekty, na sankční momenty, ale vidět i okrajové efekty, i když se jeví jako okrajové Trestání...

URČOVÁNÍ A POPÍRÁNÍ OTCOVSTVÍ

URČOVÁNÍ A POPÍRÁNÍ OTCOVSTVÍ B/ 2.domněnka otcovství. APLIKACE PRÁVA = použití práva Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem §62 ZOR 19, II. domněnka otcovství 18, I. Domněnka otcovství Určení a popření otcovství . URČENÍ RODIČOVSTVÍ.