České právo a právní filosofie

Důchod

b) Starobní důchod před dosažením důchod. věku s objektivní podmínkou 5) Sirotčí důchod Hypotéza permanentního důchodu DRUHY DŮCHODŮ. Rozdělení důchodu ve společnosti 11) Starobní důchod – podmínky vzniku nároku, výše dávky 12) Důchody pozůstalých....

Soudy,soudnictví

SOUDNÍ MOC 23. Struktura obecních soudů v ČR, pravomoc soudů a příslušnost a další podmínky řízení podle občanského soudního řádu Soudy 21. Zásady a průběh občanského soudního řízení Druhy řízení před soudy: Průběh občanského...

Směnka a šek

Směnky Směnka 2 Využití směnky v české bankovní praxi Náležitosti směnky Náležitosti cizí směnky 13) Směnka a šek Přednosti směnky Funkce a význam směnky: 18. Základy teorie peněz a měnové politiky

Rodinné právo

Rodinné právo. Zákon o rodině č. 94/1963 RODINNÉ PRÁVO 1, Pojem a předmět rodinného práva,postavení v systému 9. Trestné činy proti rodině a mládeži VZTAH ŠKOLY A RODINY (A VEŘEJNOSTI) RODINNĚPRÁVNÍ VZTAHY ZANEDBÁNÍ POVINNÉ...

Pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO PRACOVNÍ PRÁVO 2 PRACOVNÍ PRÁVO 3 ZÁKLADNÍ POJMY PRACOVNÍHO PRÁVA Pracovní právo = souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích, které souvisejí s výkonem práce Skončení pracovního poměru, účast odborů...

Smlouva,typy smluv

OBCHODNÍ SMLOUVY Nájemní smlouva KOLEKTIVNÍ SMLOUVY 5.SMLOUVA A JEJÍ VZNIK Tacitní smlouvy 1.Veřejnoprávní smlouvy, jejich charakteristika a členění. Mezinárodní smlouvy sjednané v plné formě Zánik smlouvy Smlouva zánik kupní smlouvy Zánik příkazní smlouvy SMLOUVY...

Živnost,Živnostenské podnikání

Podmínky provozování živnosti: Ohlašovací živnosti Druhy živností podle předmětu podnikání: Překážky provozování živnosti 8 Překážky provozování živnosti: 2 Podmínky provozování – živnost může provozovat FO i PO Dělení živností Živnostenské podnikání Náležitosti pro ohlášení...

Podnikání

Vznik společnosti Obchodní společnosti – právní formy, postavení spo… Další zapisované údaje dle subjektu: Obligatorní Druhy plné moci: JEDNÁNÍ PODNIKATELE Osoba podnikající na základě živnostenského oprávn… Zánik živnosti Ohlašovací živnosti Živnostenský rejstřík Odpovědný zástupce...

Advokát,advokacie

ADVOKACIE Zákon o advokacii, výkon advokacie, předpoklady pro výkon, orgány České advokátní komory POVINNOSTI A NÁROKY ADVOKÁTA

OBCHODNÍ PRÁVO

OBCHODNÍ PRÁVO OBCHODNÍ PRÁVO (HOSPODÁŘSKÉ) Prameny OBCHODNÍHO práva PRÁVNÍ ÚPRAVA PODNIKÁNÍ, OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAH OBCHODNÍHO A OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU SUBJEKTY OBCHODNÍHO PRÁVA Právní úprava podnikání. Obchodní právo – pojem, předmět, prameny. Vztah obchodního a občanského...