České právo a právní filosofie

HLAVA DRUHÁ – Moc zákonodárná

Článek 30(1) Pro vyšetření věci veřejného zájmu může Poslanecká sněmovna zřídit vyšetřovací komisi, navrhne-li to nejméně pětina poslanců. Článek 36Schůze komor jsou veřejné. Veřejnost může být vyloučena jen za podmínek stanovených zákonem. Článek 38(1)...

HLAVA DRUHÁ – Moc zákonodárná

Článek 41(1) Návrhy zákonů se podávají Poslanecké sněmovně.(2) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku. Článek 42(1) Návrh zákona o státním rozpočtu a návrh státního závěrečného...

IV. Moc soudní

Složky Trestní Občanská Správní • Soustava soudů – okresní, krajské, vrchní, nejvyšší správní , Nejvyšší soud• Soustava naších soudů je : Prvostoličná Druhostoličná Lze se odvolávat 1. okresní soud  2. krajský soud ...

HLAVA DRUHÁ – Moc zákonodárná

Článek 16(1) Poslanecká sněmovna má 200 poslanců, kteří jsou voleni na dobu čtyř let.(2) Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se volí třetina senátorů. Článek 17(1)...

Rozdělení státní moci:

• Moc zákonodárná• Moc výkonná• Moc soudní II. Moc zákonodárná (Legislativní) Parlament Poslanecká Senát (S) sněmovna (PS) Poslanecká sněmovna• 200 poslanců• Volby do PS jsou v poměrném zastoupení • Volby do PS se konají...

Senát

• 81 senátorů• Volby do S = většinovým systémem Aktivní a pasivní volební právoPasivní:• právo být volen má do PS každý státní občan ČR, který dosáhl věku 21 let • u senátoru se vyžaduje...

Vláda

• Kolektivní orgán státní moci• Řídí a kontroluje tzv. státní administrativní aparát• Vydává vládní nařízení (> ½)• Státní administrativní aparát = resorty – ministr (ministerstva)• Předseda vlády = premiér Prezident • Nejvyšší orgán výkonné...

Hlava první – Základní ustanovení

Článek 2– lid je zdrojem státní moci, vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní– každý občan může činit, co není zákonem zakázáno Článek 3– součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv...

Hlava první – Základní ustanovení

Článek 11– území České republiky tvoří nedílný celek, jehož státní hranice mohou být měněny jen ústavním zákonem Článek 12– nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství Článek 13– hlavním městem České republiky...

Ústava ČR

– 8 hlav a preambule8. Základní ustanovení9. Moc zákonodárná10. Moc výkonná11. Moc soudní12. Nejvyšší kontrolní úřad13. Česká národní banka14. Územní samospráva15. Přechodná a závěrečná ustanovení I. Preambule– věrni tradicím naší země– občané jsou odhodláni...