České právo a právní filosofie

POJISTNÉ

povinnosti a sankce– vůči poplatníkům : penále, upraveno Z, nelze sjednat smluvně, vzniká ex lege za nesplnění povinnosti v platebních vztazích, lze splátky / prominout– dále přirážka k pojistnému, také ex lege, při zvýšených...

ZPŮSOB A FORMY POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADY ZDRAV. PÉČE (ZP)

– ZP je pojištěncům poskytována formou ambulantní péče nebo ústavní péče– jde o věcnou dávku, jejíž rozsah je dán povahou a druhem poskytované ZP– základní ZP v ambulantních zdrav. zařízeních poskytují praktičtí lékaři, pr.lékaři...

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

– od 1996 má zvl. režim pojistné na DůchP, vede se na samostatném účtu stát. rozpočtu a v ZoStátRozp se uvádí jako samostatná položka příjmů– zřízen Zvláštní účet DůchP, na něm prostředky vzniklé jako...

ROZSAH A PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAV. PÉČE A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

TÉŽ OTÁZKA 10B) POSKYTOVÁNÍ ZDRAV. PÉČE A REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ– účelem a smyslem ZdravP je tedy úhrada nákladů zdrav. péče coby věcné dávky poskytnuté pojištěncům– příslušné zdrav.pojišťovny (VZP / tzv. zaměstnanecké zdrav.pojišťovny) provádějí platby za...

Tři základní modely systému SZ :

B) Beveridgeský model– 1942 lord B.– vychází z myšlenky, že každý člen společnosti má P nárok na základní zabezpečení ( v nemoci,stáří)– a protože jsou základní potřeby u všech lidí přibl. stejné -) tento...

FINANCOVÁNÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– ZdravP zůstává základním zdrojem financování zdrav. péče na území ČR– opírá se o čl. 31 LZPAS– většina lidí by na své léčení a náklady s ním spojené neměla dost fin.prostředků, je nutno stanovit...

12A) MEZINÁRODNÍ SMLOUVY V PSZ

– VDLP 1948, deklarace, čl. 22…viz ot.6A – MPOPP 1966 a MPHSKP– zvl. významné čl. 9-13 MPHSKP -) každý má P na SZ, včetně P na soc. pojištění, největší ochrana rodině a matkám v...

12A) MEZINÁRODNÍ SMLOUVY V PSZ

– má 5 částí– 1. -) výčet 19 sociálních P, kt. se sml. státy zavazují zajistit– soc. práv realizovaných ve sféře SZ se týkají : (čl. 11 – 17)a) P na využití všech možností...

13A) FINANCOVÁNÍ SOCZAB

OBECNÉ PRINCIPY A MODELY ŘEŠENÍ– každý moderní stát poskytuje svým občanům ochranu před fin. důsledky různých SU– SZ může stát zaručovat sám tím, že v rámci stát. správy vytvoří zajišťovací zařízení (st. orgán) a...