České právo a právní filosofie

Státověda – Přednáška 2 Formy státu

vnější odlišnosti státu. Způsob organizace státní moci:– forma vlády– učlenění státua režim jejího fungování:– státní režim Forma vládyVztahy mezi obyvatelstvem a vnějšími státními orgányznak účasti nebo neúčasti obyvatelstva na správě veřejných záležitostí, určování úkolů...

Státověda – Přednáška 1 Znaky státu

Právo – soubor pravidel chování stanovených a vynutitelných státemStát – forma organizace společnosti na určitém stupni jejího vývojeOrganizace – sjednocení lidí za účelem společných zájmů a cílů v ucelenou a semknutou jednotu s vnitřním...

Představte každého hovořícího

Lepší setkání? Představte každého hovořícího! Setkání jsou údajně k předkládání dobrých informací, porozumění a rozhodnutí. Ale často se změní na dlouhou sérii individuálních prezentací „vstávání / sedání“, kde se prostě přechází od jednoho mluvčího...

Cvičení : Clo B) JCD

(21.) kód dopravního prostředku + za lomítkem SPZ kamionu, vagónu či jiné imatrikulační číslo dopravního prostředku – kódy v příloze: VG (vagón), LO (loď), NA (kamion) + domovská země dopravního prostředku (22.) měna =...

Cvičení : Clo A) JCD

• na dovoz• na vývoz• na tranzit – JCD upravuje vyhláška č. 135/98 Sb. – důležité jsou zejména přílohy!– JCD má 3 paré =• jedno je daňový doklad, který dostane finanční úřad (FÚ), jiný...

9) Přednáška: DEVIZOVÝ ZÁKON

Devizový zákon je dnes velmi liberální. Devizové právo je součástí finančního práva. devizový zákon č. 219/95 Sb. a vyhláška ČNB a MF č. 261/95 Sb. Kdo vykonává státní správu v obchodu s devizami?Tu vykonávají...

8) Přednáška: OSVOBOZENÍ OD CLA

– vyhláška k celnímu zákonu č. 136/98 Sb.– osvobození zboží, které je propuštěno do volného oběhu x podmíněné propuštění I/ Volný oběh – § 24 STĚHOVANÉ SVRŠKY– muší být ve vlastnictví deklaranta a musí...

7) Přednáška: CELNÍ PŘESTUPKY A DELIKTY

Celní přestupky – řeší §293 celního zákona, zákon přestupkový č. 200/90 Sb.• platí subsidiarita = co není v celním zákonu, musíme postupovat dle přestupkového zákona• vztah lex specialis = přestupkový zákon platí podpůrně pro...

6) Přednáška: REŽIMY ZBOŽÍ

Svobodná celní pásma (SCP) a svobodné celní sklady – §217 = není to celní režim, zboží tedy není pod přímou celní kontrolou – i přesto se zboží může kontrolovat• svobodná celní pásma nemají charakter...

5) Přednáška: JEDNOTLIVÉ REŽIMY ZBOŽÍ

Propuštění zboží do volného oběhu – §128 Propustí-li se zahraniční zboží do volného oběhu v tuzemsku – jedná se o zboží české. Podmíněný volný oběh = zboží se propouští do tuzemska beze cla nebo...