České právo a právní filosofie

14. Subjekty občanskoprávních vztahů

Právní způsobilost-Subjekty práv a povinností – FO a PO (vč. státu – §21) včetně cizích FO a PO (s výjimkami)-právní způsobilost:1) způsobilost k p&p = právní subjektivita (caput)-způsobilost mít v mezích právního řádu p&p...

13. Občanskoprávní vztahy

Pojem-druh právních vztahů, jejichž obsah tvoří subjektivní p&p upravené OP-od jiných PVZTAHŮ se liší hl. předmětem a vztahem svých subjektů-PV někdy nahrazováno synonymem právní poměr X pouze v PRACKU je pracovněPV širší (zahrnuje dohody...

12. Právní domněnky a fikce

-d. stanoveny Z-domněnky zavazují SO aby, buď bezpodmínečně nebo podmínečně, předpokládal existenci něčeho, o čem není jisté, že je (či dokonce je jisté, že není)-dělení PD podle toho, zda jsou závazné bezp. nebo podm.:1)...

9. NÁLEŽITOSTI PRÁVNÍCH ÚKONŮ

-právní následky vznikají pouze z projevů vůle, které jsou platnými PÚ (projevy vůle mající všechny zákonem stanovené – aprobované – náležitosti)1) náležitost osoby-způsobilost toho, kdo činí, k PÚ (§ 38)-chybí-li – PÚ neplatný-podobně je...

8. Základní zásady SP

– základní zásada: rovnost účastníků – výraz rovnosti občanské, i ekonomických tržních vztahů; odrazv reciprocitě vnitřní struktury právnćh vztahů:– do ut des,do ut facias, facio ut des, facio ut facias)– s tým souvisí zásady...

7. SMLOUVY (POJEM, VZNIK,..)


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 824

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/657/virtual/www/domains/studentske.cz/wp-content/plugins/ad-injection/ad-injection.php on line 831

– smlouva a její vznik: -S je dvou (popř. vícestranný) PÚ vznikající konsensem (úplná a bezpodmínečná akceptace oferty)-smlouvy konsenzuální (vznikají okamžikem konsenzu) a reálné (vznik odevzdáním věci dlužníkovi)-vznik nemusí být totožný s účinností (odkládací...

6. Právní úkony

– pojmové znaky:– dle §34 „projevy vůle směřující ke VZZ p&p nebo ke způsobení jiných právních následků, které PP s takovými projevy vůle spojují.“-tj. vůle a její adekvátní projev = CSQN– 1. vůle:-psychický vztah...

5. Právní skutečnosti

Pojem a druhy právních skutečností– subjektivní p&p VZZ na základě důvodů:1) ekonomických = kauza (je motivem, vedoucím ke VZZ p&p, resp. účelem, k jehož dosažení se právo zřizuje)2) právní (právní titul)-působí VZZ p&p jako...

4. Normy občanského práva

Právní normy a právní instituce-PN = základní (a nejmenší) stavební kameny P-PN obsahují příkazy, zákazy a dovolení (výslovné, vyplývající z příkazu či mlčky)-logicky převoditelné, tj. příkaz jistého chování je implicitně zákazem jiného-můžeme dělit na:a)...